Merete123 2020-09-03 16:55:03

Treningsgruppene

Nybegynner: alle som har lyst mellom 8-16 år er velkommen til å prøve fekting hos oss. Fekting passer like godt for jenter og gutter, og vi har felles trening på tvers av kjønn og alder. Gruppen trener en gang i uken. På grunn av stor pågang har vi delt inn gruppene i tre:

 

  • Samuraiene - Trener mandager kl. 17:00
  • Musketerene - Trener mandager kl. 18.15
  • Vikingene - Trener onsdager kl. 17:00

Videregående: Når man har fektet en stund rykker man opp fra nybegynner til videregående-gruppen. Dette kan ta et til to semester, og det er trener som bestemmer når man er klar for opprykk. Gruppen har tilbud om å trene to ganger i uken.

Avansert: Nivået over videregående er avansert, de som er i denne grupen har fektet en god stund og. Også her er det trener som bestemmer når man er klar for opprykk. Gruppen trener to ganger i uken og har også tilbud om privatleksjoner. Videregående og avansert trener for tiden sammen. Voksne og studenter fekter i denne gruppen.

Se treningstider i venstremenyen for dag og tid.