Styret

Funksjon Navn Mobiltelefon Epost
Styreleder

Erik Storelv

46522200

erik.storelv@online.no

Nestleder

Sven Christian Storelv

95337522

storelvsven@gmail.com

Styremedlem

Charlotte Gretter

45834728

charlotte.gretter@gmail.com

Fektetrener

Morten I. Westgaard

98018075

morten.i.westgaard@gmail.com

Assistent fektetrener

Henrik Walle

95738737

henrik.chw@gmail.com