Erik123 2020-12-28 14:57:50

Medlemskapstyper

Alle som driver regelmessig trening i Bekkestua Fekting må være medlem. Medlemskapet er per kalenderår slik det er definert i Norges Idrettsforbundsregler. Med et medlemskap understøtter en klubbens økonomi, men i tillegg får en fektelisens. Den gir en forsikring i tilfelle spesifikke skader og i tillegg rett til å delta i konkurranser organisert av Norges Fekteforbund. 

For å kunne stemme på årsmøtet må en ha vært medlem og betalt i minst en måned. 

Det er 4 medlemskapstyper

Vanlig medlemskap for barn, ungdom og studenter under 25 år - Det ksoter 250 kr. 

Medlemskap for voksne, studenter over 25 år - Det koster 250 kr.

Familiemedlemskap; det gir en viss rabatt, og vi ønsker da at en fører opp alle meldemmene i familien slik at det ikke blir diskriminering - Det koster 350 kr. 

Vennemedlemskap, for dem som ikke trener regelmessig, men ønsker å støtte klubben og være med og påvirker klubben i riktig retning. Det koster bare 100 kr.